Các bài viết với từ khóa: "khám thờ mẫu"

  • Mẫu khám thờ gia tiên, khám thờ Mẫu đẹp

    Khám thờ gia tiên là nơi dùng để các tập sớ để tế lễ tổ tiên, gia phả và bài vị thờ thường được đặt ở vị trí trên cùng bàn thờ. Vị trí của khám thờ thần và đàn thờ phật tốt nhất là ở hướng trung tâm của…

    Xem chi tiết»